Lions Club Linköping Valla
       
      Startsida » Det här är Lions » Styrelsen     
Styrelsen LC Linköping/Valla 2018 - 2019
Lionsåret börjar alltid den 1 juli och slutar den 30 juni nästföljande år.
Styrelsen för kommande året 2018/2019 består av följande medlemmar:
 
Funktion Namn Mobiltel. e-post
President Per Krantz 0702-885017 perkrantz48gmail.com
1:a vice President Stefan Björklund 0709-813620 stefan.bjorklund@liu.se
Past President Vilhelm Ribbenhed 0704-283869 wilhelm.ribbenhed@liu.se
Sekreterare Ann-Christine J Zandersson 0733-090525 anki.jo@gmail.com
Kassaförvaltare  Lars Bark 0705-717580 labaswe@yahoo.se
Klubbmästare Marianne Strenge Birgersson 0734-301230 pan_marbir@yahoo.se
Bidrag/Utbildning Gösta Strand 0705-526260 gosta.strand@telia.com
Medlemsansvarig/Leo Roland Gustafsson 0709-392504 rolgus42@gmail.com
Director Christer Carlsson 0708-385920 c.c@comhem.se
Hemsida Tommy Andersson 0705-542200 tommy@promtech.se
Program/PR Håkan Fhyr   hcfhyr@gmail.com
Aktivitetssamordning Arne Nähl 0760-242696 arne.nahl@gmail.com

Styrelsens uppgift är bland annat att förbereda ärenden för beslut på Månadsmöten/medlemsmöten. Presidenten representerar klubben i 
externa sammanhang. President och kassör tecknar firma. 

Välkommen att kontakta oss:
Postadress till klubben är c/o Lars Bark, Ekdalsvägen 3, 582 46 Linköping.
Telefonsvar: 0763-386170 (lämna meddelande - vi ringer tillbaka) 
 
Tips, idéer eller ansökningar

Har Du tips eller idéer, vill Du komma i kontakt med oss i något enskilt ärende, använd helst e-post till nedan eller skriv till klubbens c/o adress. 

Klubben behandlar inkomna ärenden först på nästkommande styrelsemöte varefter beslut tas på efterföljande klubbmöte. 

Vill Du bli medlem? - välkommen med din ansökan, som Du ställer till  vår President eller Sekretrerare per e-post. 
Glöm inte att ange hur vi når Dig!! 

Vill Du ha kontakt med vår LEO-klubb? Kontakta Roland Gustafsson, rolgus42@gmail.com  
(gäller ungdomar 18 till 30 år)

Bidragsärenden ställs till gosta.strand@telia.com 

Övriga frågor:
anki.jo@gmail.com 

Tack för att du besöker vår hemsida


©Lions Clubs International MD101, Geijersvägen 24, SE-112 44 STOCKHOLM, SWEDEN - Tel:+46-8-744 59 00 - Fax: +46-8-726 92 00 Email: kansli@lions.se