Lions Club Linköping Valla
       
      Startsida » Det här är Lions » Styrelsen     
Styrelsen LC Linköping/Valla 2017 - 2018
Lionsåret börjar alltid den 1 juli och slutar den 30 juni nästföljande år.
Styrelsen för kommande året 2017/2018 består av följande medlemmar:
 
President  Vilhelm Ribbenhed 070-4283869 wilhelm.ribbenhed@liu.se
1:a Vice President Per Krantz 070-2885017 perkrantz48gmail.com
2:a vice President Vakant    
Past President Christer Carlsson 070-8385920 c-c@comhem.se
Sekreterare Roland Gustafsson 070-9392504 rolgus42@gmail.com
Kassaförvaltare  Lars Bark 070-5717580 labaswe@yahoo.se
Klubbmästare Håkan Fhyr 073-0451651 hcfhyr@gmail.com
Protokollsekr/bidrag Gösta Strand 070-5526260 gosta.strand@telia.com
       
Director Christer Carlsson se ovan  
Medlemsordförande Per Krantz se ovan  

Styrelsens uppgift är bland annat att förbereda ärenden för beslut på Månadsmöten/medlemsmöten. Presidenten representerar klubben i 
externa sammanhang. President och kassör tecknar firma. 

Välkommen att kontakta oss:
Postadress till klubben är c/o Lars Bark, Ekdalsvägen 3, 582 46 Linköping.
Telefonsvar: 0763-386170 (lämna meddelande - vi ringer tillbaka) 
 
Tips, idéer eller ansökningar

Har Du tips eller idéer, vill Du komma i kontakt med oss i något enskilt ärende, använd helst e-post till nedan eller skriv till klubbens c/o adress. 

Klubben behandlar inkomna ärenden först på nästkommande styrelsemöte varefter beslut tas på efterföljande klubbmöte. 

Vill Du bli medlem? - välkommen med din ansökan, som Du ställer till  vår President eller Sekretrerare per e-post. 
Glöm inte att ange hur vi når Dig!! 

Vill Du ha kontakt med vår LEO-klubb? Kontakta Per Krantz, perkrantz@gmail.com 
(gäller ungdomar 18 till 30 år)

Bidragsärenden ställs till gosta.strand@telia.com 

Övriga frågor:
rolgus42@gmail.com

Tack för att du besöker vår hemsida


©Lions Clubs International MD101, Geijersvägen 24, SE-112 44 STOCKHOLM, SWEDEN - Tel:+46-8-744 59 00 - Fax: +46-8-726 92 00 Email: kansli@lions.se