Lions Club Linköping Valla
       
      Startsida » Det här är Lions » Lions etik och syften     
Lions etik och syften

Lions etik
Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner .

Lions syften
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och
ömsesidig förståelse.
Att vara forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan
inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan
jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser
med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Lions valspråk
We serve - Vi tjäna.
Vi hjälper.

Sveriges Lions motto
För samhällsansvar och livskvalitet.©Lions Clubs International MD101, Geijersvägen 24, SE-112 44 STOCKHOLM, SWEDEN - Tel:+46-8-744 59 00 - Fax: +46-8-726 92 00 Email: kansli@lions.se