Lions Club Linköping Valla
       
      Startsida » Hjälp oss hjälpa     
Hjälp oss att hjälpa!

Ett av Lions syften är att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art.

Människorna i Lions använder sin fritid till att hjälpa andra människor, till att på olika sätt förbättra livskvalitén för andra människor i sin kommun och runtom i världen.

Medicinsk forskning inom exempelvis cancer och barndiabetes, synvård, ungdomsfrågor exempelvis mot droger, är exempel på några områden som Lions stöder genom insamlade medel.
Läs om Lions riksomfattande insamlingsaktiviteter här
Du kan hjälpa Lions på två sätt:
Genom att stödja våra insamlingar där nettot går oavkortat till hjälpverksamheten.

Sveriges Lions Hjälpfond har postgiro är 90 19 48 – 0.

Andra PlusGiro finns också beroende på vad du väljer att stödja, exempelvis Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala Pg 90 09 40-8, Bg 900-9408 och Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet
Pg 65 68-0, Bg 260-0203, Lions Forskningsfond mot folksjukdomar vid Linköpings Universitet Pg 900236-1, Bg 900-2361.


Röda Fjäderns kampanjer till förmån för forskningen har under många år, med start på 60-talet (Lennart Hyland var med då), och årtalen slutat på en NIA gett stora bidrag. Senast insamling under 2012-2013 till förmån för Barndiabetes forskningen. 

Vill du hjälpa? Se www.lions.se för mer information om kampanjer som pågår. 

Det möjligt skänka aktieutdelningar skattefritt.

Skänka aktieutdelning skattefritt


©Lions Clubs International MD101, Geijersvägen 24, SE-112 44 STOCKHOLM, SWEDEN - Tel:+46-8-744 59 00 - Fax: +46-8-726 92 00 Email: kansli@lions.se